Sắp xếp
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "37" [0]=> string(2) "37" ["name"]=> string(39) "Máy câu cá Penn Clash Spinning Reels" [1]=> string(39) "Máy câu cá Penn Clash Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(72) "/public/upload/images/2019/05/CLA/PENN_Clash_Spinning_3000_2016_alt3.jpg" [3]=> string(72) "/public/upload/images/2019/05/CLA/PENN_Clash_Spinning_3000_2016_alt3.jpg" ["url_alias"]=> string(39) "may-cau-ca-penn-clash-spinning-reels-37" [4]=> string(39) "may-cau-ca-penn-clash-spinning-reels-37" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Clash Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "42" [0]=> string(2) "42" ["name"]=> string(42) "Máy câu cá Penn Squadron Spinning Reels" [1]=> string(42) "Máy câu cá Penn Squadron Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(90) "/public/upload/images/2019/may-cau/penn/Penn-Squadron/820d32bda0f644dc06cd11775fe78756.jpg" [3]=> string(90) "/public/upload/images/2019/may-cau/penn/Penn-Squadron/820d32bda0f644dc06cd11775fe78756.jpg" ["url_alias"]=> string(42) "may-cau-ca-penn-squadron-spinning-reels-42" [4]=> string(42) "may-cau-ca-penn-squadron-spinning-reels-42" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Squadron Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "35" [0]=> string(2) "35" ["name"]=> string(42) "Máy câu cá Penn Conflict Spinning Reels" [1]=> string(42) "Máy câu cá Penn Conflict Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(231) "Thân máy được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại,Chất liệu Graphite cho lõi roto công nghệ cân bằng,Chống trả ngược.,Các lớp chống gỉ được làm để chống han gỉ cho các bạc đạn" [2]=> string(231) "Thân máy được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại,Chất liệu Graphite cho lõi roto công nghệ cân bằng,Chống trả ngược.,Các lớp chống gỉ được làm để chống han gỉ cho các bạc đạn" ["image"]=> string(68) "/public/upload/images/2019/05/CFT/Penn-Conflict-Spinning-Reels-1.jpg" [3]=> string(68) "/public/upload/images/2019/05/CFT/Penn-Conflict-Spinning-Reels-1.jpg" ["url_alias"]=> string(42) "may-cau-ca-penn-conflict-spinning-reels-35" [4]=> string(42) "may-cau-ca-penn-conflict-spinning-reels-35" ["price"]=> string(7) "2780000" [5]=> string(7) "2780000" ["price_sale"]=> string(7) "1830000" [6]=> string(7) "1830000" }
Máy câu cá Penn Conflict Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
1,830,000 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "48" [0]=> string(2) "48" ["name"]=> string(45) "Máy câu cá Penn Slammer III Spinning Reels" [1]=> string(45) "Máy câu cá Penn Slammer III Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(66) "/public/upload/images/2019/05/SLAIII/PENN_Slammer_III_Spinning.jpg" [3]=> string(66) "/public/upload/images/2019/05/SLAIII/PENN_Slammer_III_Spinning.jpg" ["url_alias"]=> string(45) "may-cau-ca-penn-slammer-iii-spinning-reels-48" [4]=> string(45) "may-cau-ca-penn-slammer-iii-spinning-reels-48" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Slammer III Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "40" [0]=> string(2) "40" ["name"]=> string(40) "Máy câu cá Penn Fierce Spinning Reels" [1]=> string(40) "Máy câu cá Penn Fierce Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(75) "/public/upload/images/2019/05/FRC/penn-fierce-2000-salt-water-spin-reel.jpg" [3]=> string(75) "/public/upload/images/2019/05/FRC/penn-fierce-2000-salt-water-spin-reel.jpg" ["url_alias"]=> string(40) "may-cau-ca-penn-fierce-spinning-reels-40" [4]=> string(40) "may-cau-ca-penn-fierce-spinning-reels-40" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Fierce Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "36" [0]=> string(2) "36" ["name"]=> string(43) "Máy câu cá Penn Battle II Spinning Reels" [1]=> string(43) "Máy câu cá Penn Battle II Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(73) "/public/upload/images/2019/05/BTLII/PENN_Battle_II_Spinning_5000_alt3.jpg" [3]=> string(73) "/public/upload/images/2019/05/BTLII/PENN_Battle_II_Spinning_5000_alt3.jpg" ["url_alias"]=> string(43) "may-cau-ca-penn-battle-ii-spinning-reels-36" [4]=> string(43) "may-cau-ca-penn-battle-ii-spinning-reels-36" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Battle II Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "43" [0]=> string(2) "43" ["name"]=> string(43) "Máy câu cá Penn Sargus II Spinning Reels" [1]=> string(43) "Máy câu cá Penn Sargus II Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(58) "/public/upload/images/2019/05/SGII/716-y0GDl-L__SX425_.jpg" [3]=> string(58) "/public/upload/images/2019/05/SGII/716-y0GDl-L__SX425_.jpg" ["url_alias"]=> string(43) "may-cau-ca-penn-sargus-ii-spinning-reels-43" [4]=> string(43) "may-cau-ca-penn-sargus-ii-spinning-reels-43" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Sargus II Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "44" [0]=> string(2) "44" ["name"]=> string(45) "Máy câu cá Penn Conflict II Spinning Reels" [1]=> string(45) "Máy câu cá Penn Conflict II Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(85) "/public/upload/images/2019/05/CFTII/PENN_ConflictII_Spinning_2500_Black_2018_alt1.jpg" [3]=> string(85) "/public/upload/images/2019/05/CFTII/PENN_ConflictII_Spinning_2500_Black_2018_alt1.jpg" ["url_alias"]=> string(45) "may-cau-ca-penn-conflict-ii-spinning-reels-44" [4]=> string(45) "may-cau-ca-penn-conflict-ii-spinning-reels-44" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Conflict II Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "46" [0]=> string(2) "46" ["name"]=> string(40) "Máy câu cá Penn Sargus Spinning Reels" [1]=> string(40) "Máy câu cá Penn Sargus Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(49) "/public/upload/images/2019/05/SG/penn-sagus-1.jpg" [3]=> string(49) "/public/upload/images/2019/05/SG/penn-sagus-1.jpg" ["url_alias"]=> string(40) "may-cau-ca-penn-sargus-spinning-reels-46" [4]=> string(40) "may-cau-ca-penn-sargus-spinning-reels-46" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Sargus Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "45" [0]=> string(2) "45" ["name"]=> string(45) "Máy câu cá Penn Pursuit III Spinning Reels" [1]=> string(45) "Máy câu cá Penn Pursuit III Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(56) "/public/upload/images/2019/05/PURIII/1454461_8000_IS.jpg" [3]=> string(56) "/public/upload/images/2019/05/PURIII/1454461_8000_IS.jpg" ["url_alias"]=> string(45) "may-cau-ca-penn-pursuit-iii-spinning-reels-45" [4]=> string(45) "may-cau-ca-penn-pursuit-iii-spinning-reels-45" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Pursuit III Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "41" [0]=> string(2) "41" ["name"]=> string(40) "Máy câu Penn Pursuit II Spinning Reels" [1]=> string(40) "Máy câu Penn Pursuit II Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(50) "/public/upload/images/2019/05/PURII/PENPSR.jpg.png" [3]=> string(50) "/public/upload/images/2019/05/PURII/PENPSR.jpg.png" ["url_alias"]=> string(41) "may-cau-penn-pursuit-ii-spinning-reels-41" [4]=> string(41) "may-cau-penn-pursuit-ii-spinning-reels-41" ["price"]=> NULL [5]=> NULL ["price_sale"]=> NULL [6]=> NULL }
Máy câu Penn Pursuit II Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
array(14) { ["product_id"]=> string(2) "38" [0]=> string(2) "38" ["name"]=> string(47) "Máy câu cá Penn Spinfisher VI Spinning Reels" [1]=> string(47) "Máy câu cá Penn Spinfisher VI Spinning Reels" ["content_speclal"]=> string(0) "" [2]=> string(0) "" ["image"]=> string(78) "/public/upload/images/2019/05/SSVI/PENNSpinfisherVISpinning_4500_1819_alt3.jpg" [3]=> string(78) "/public/upload/images/2019/05/SSVI/PENNSpinfisherVISpinning_4500_1819_alt3.jpg" ["url_alias"]=> string(47) "may-cau-ca-penn-spinfisher-vi-spinning-reels-38" [4]=> string(47) "may-cau-ca-penn-spinfisher-vi-spinning-reels-38" ["price"]=> string(1) "0" [5]=> string(1) "0" ["price_sale"]=> string(1) "0" [6]=> string(1) "0" }
Máy câu cá Penn Spinfisher VI Spinning Reels
Deal

Notice: Undefined index: review_total_number in /home/nxbjkrzehosting/public_html/site/view/shop/category.php on line 181
đánh giá
0 On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg
1 review
$999 USD $899 USD On Sale
 • Processor: Core i5 Kabylake 2.50GHz
 • Memory: DDR4 4GB 2400MHz
 • Display: 14.0" 1920x1080
 • Graphic: NVIDIA GeForce 940MX, 2 GB
 • Storage: HDD: 500GB + SSD: 128GB
 • Camera: 1 M
 • Networking: 802.11 b/g/n
 • Battery: Li-Ion 3 cell
 • Dimensions: 323.3 x 227.1 x 18.95 cmM
 • Weight: 1.7 kg